Over ons

Marjon Bosma

Marjon Bosma
www.marjonbosma.nl
info@marjonbosma.nl
telefoon: 06 25 05 14 15

Marjon Bosma

Ik wandel graag in de natuur. Dat helpt mij om te ontspannen, ruim te denken en te reflecteren. Want er zitten altijd meerdere kanten aan een situatie. Er zijn meerdere verhalen die er allemaal toe doen. Toevallig hou ik ook van verhalen. Ik kan echt genieten van een goed boek of een mooie film.

Als mediator faciliteer ik dat partijen zich echt gaan openstellen voor elkaars verhaal, zodat er begrip kan ontstaan èn het inzicht dat beide verhalen naast elkaar kunnen bestaan. Als dat lukt dan ontstaat er als vanzelf een gezamenlijk verhaal dat de sleutel biedt voor het vinden van een oplossing. Dit met behoud van ieders waardigheid. Want ook dat vind ik belangrijk; dat mensen in hun waarde gelaten kunnen worden. Binnen een mediation kan dat.

Hoe anders is dat in een juridische procedure. Daar wordt de strijd aangebonden en zegeviert uiteindelijk één verhaal, vooral gebaseerd op het juridische gelijk. Terwijl een conflict over zoveel meer gaat dan dat. Daarom help ik liever bij het oplossen buiten de rechter om.

En zo heb ik mij ontwikkeld van een advocaat (1992 gestart) die op vele terreinen heeft geprocedeerd tot een conflictprofessional die oog heeft voor het hele plaatje. Inmiddels heb ik al vele jaren ervaring hiermee, maar ik ben nog lang niet uitgeleerd. Ik blijf mij ontwikkelen om zo bij te dragen aan een wereld waarin gezamenlijk oplossen de norm is. Daarbij richt ik mij, naast arbeids- en samenwerkingsconflicten, ook op andere kwesties waarmee het bedrijfsleven te maken heeft. Want ook daar heeft mediation een toegevoegde waarde. Duurzaam ondernemen is immers ook duurzaam oplossen, als het even kan zonder juridische strijd. Ik draag daar graag aan bij. 

Ons logo is gebaseerd op de oloïde, een geometrisch lichaam dat rollend aan alle kanten de ondergrond raakt. Voor mij een symbool dat alle kanten er toe doen. De weg die de oloïde aflegt is weergegeven in ons logo.

Portret Marieke van Zakelijke Mediaton Zwolle

Marieke Janus
www.mariekejanus.nl
info@mariekejanus.nl
telefoon: 06 19 45 42 25

Marieke Janus

Ik geniet van mensen, natuur en van muziek en theater. De positieve flow die ik dan ervaar geeft inspiratie óók voor mijn werk. 

Conflicten oplossen in samenwerkingen gaat over het weer vinden van die positieve flow in de samenwerking. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn, maar om wat met elkaar te bereiken is positieve verbinding nodig. De werkrelatie is een interessante relatie omdat iedereen zichzelf meebrengt om een zakelijk doel te bereiken. 

In mijn werk als mediator en als advocaat heb ik veel ervaring met samenwerkingsconflicten en de belangen die daarbij spelen. Zowel tussen werknemer en werkgever als bijvoorbeeld binnen een vennootschap of een maatschap. 

Als mediator heb ik ervaren dat het proces om oplossingen te zoeken altijd veel inzichten oplevert voor de deelnemers aan de mediation. Met die inzichten gaan de deelnemers met elkaar het gesprek aan en worden vaak passende en mooie oplossingen gevonden. 

Inhoudelijk weet ik van de hoed en de rand. Ik ben afgestudeerd jurist (Utrecht 1991) en ik heb jaren in het bedrijfsleven en in het onderwijs gewerkt, waar ik onder meer het (internationaal) ondernemerschap in al zijn facetten heb leren kennen. Vanaf 2007 tot 2022 was ik advocaat (specialist arbeidsrecht). Daarnaast heb ik ervaring als commissaris/toezichthouder en heb ik hiervoor de opleiding gedaan bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het veilig en integer inrichten van een organisatie is daarbij een onderwerp dat mij speciaal zeer boeit. 

De vorm van een oloïde inspireert mij. Bij een oloïde zijn de verhoudingen – net als bij de gulden snede- met elkaar in evenwicht. Een goede oplossing voor een conflict brengt de verhoudingen in een samenwerking weer in balans.

Rini te Velthuis

Rini te Velthuis
www.rinitevelthuis.nl
info@rinitevelthuis.nl
telefoon: 06 25 05 14 07

Rini te Velthuis

Ik hou van harmonie en heb van huis uit een hekel aan conflicten.

En misschien is dat juist wel de reden dat ik er mijn hele (professionele) leven mee bezig ben.

Zowel in het verleden als gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en vennoot in een groot advocatenkanoor, als nu in mijn werk als mediator, zoek ik graag naar wegen om een situatie zo snel mogelijk op te lossen, zodat iedereen weer verder kan. Het liefst met een positief inzicht voor de toekomst.

Oplossingen via de juridische weg heb ik in 2012 achter me gelaten. In het werk als mediator, dat ik sinds 2004 doe, heb ik me in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld. Naast de gebruikelijke mediationopleidingen, heb ik veel trainingen op het gebied van mensontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling, Deep Democracy en Verbindende (geweldloze) communicatie gevolgd en die geïntegreerd in mijn werk. Uit alle kennis en ervaring gebruik ik intuïtief dat wat nodig is in de desbetreffende situatie.

Naast mediator werk ik ook als procesbegeleider. Onder andere in de vorm van intervisie voor leiders, ondernemers en professionals. Verder werk ik ook 1 op 1 met mensen.

De natuur is voor mij een grote inspiratiebron. Na twintig jaar met ons gezin in de binnenstad van Zwolle te hebben gewoond zijn mijn man en ik verhuisd naar het buitengebied. Vlakbij Heino wonen en werken we in een duurzaam gebouwde schuurwoning.
Als het kan laat ik mijn klanten graag van deze mooie plek meegenieten.

De oloïde symboliseert voor mij beweging. Als je een oloïde vasthoudt voel je die al. Voor beweging heb je ruimte nodig. Vergelijk het met een smalle straat. Daarin kun je elkaar niet passeren. Als je beide door de straat wilt gaan, heb je een goed gesprek nodig. Als mediator, omdat je er niet zelf niet ìn zit en geen belang hebt, kun je helpen om de ruimte te creëren die nodig is om de gewenste beweging mogelijk te maken.