Home2020-05-22T13:17:22+00:00

“Voorkom juridische procedures en geef zelf richting aan de oplossing”

Mediation in tijden van Corona: online-mediation of pendelmediation

I.v.m. de huidige Corona-situatie kan het mediationtraject ook online plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van video-conferencing zoals bijv. Skype of Microsoft Teams, één en ander uiteraard in overleg met partijen. Online mediation werkt overwegend hetzelfde als gewone mediation: de mediator begeleidt partijen bij het in kaart brengen van de problematiek, de zorgen en belangen die er over en weer zijn, en het van daaruit zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Het verschil met “fysieke” mediation is dat partijen elkaar weliswaar kunnen zien en horen, maar meer op afstand zitten. Wij als mediator zullen er naar streven om desondanks ook non-verbale communicatie zoveel mogelijk mee te krijgen. Voordeel is dat partijen zich reistijd kunnen besparen en in hun eigen veilige omgeving kunnen deelnemen aan de mediation.

Een andere optie is pendelmediation. Dit is een vorm van mediation waarbij met u en de andere betrokkene(n) afzonderlijke online gesprekken worden gevoerd en waarbij de mediator als het ware (online) heen en weer pendelt tussen partijen. Normaal gesproken wordt dit toegepast in een situatie waarin partijen niet samen aan tafel willen of kunnen, maar in deze tijden is pendelmediation ook goed toepasbaar.

Het is nu meer dan ooit een tijd om conflicten op te lossen. Zoals premier Rutte in zijn toespraak van 16 maart 2020 al sprak: “Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen.”  Wij willen ons daar graag voor inzetten en u daarbij behulpzaam zijn.

Dé zakelijke
mediators uit Zwolle

Wij zijn MfN Registermediators met juridische kennis. Ons werkveld is de zakelijke markt (bedrijven, instellingen en (semi-)overheid), die wij, vanuit onze basis in de advocatuur, door en door kennen. Ons kantoor is in Zwolle, maar uiteraard zijn we in het hele land inzetbaar, op alle type (dreigende) conflicten waarmee de zakelijke markt te maken heeft, zoals arbeidskwesties, samenwerkingsproblemen, conflicten met of binnen een ondernemingsraad, aandeelhoudersconflicten, geschillen met leveranciers, klanten of zakelijke partners etc.

Lees meer

Waarin onderscheiden we ons?

Zakelijke conflicten zijn vaak juridisch complex. Wij hebben jarenlange ervaring met conflicten in de zakelijke markt en zijn daardoor goed in staat om een conflict zowel juridisch als zakelijk snel te doorgronden. Vanuit onze neutrale positie nemen we de regie, waarbij we desgewenst ons uitlaten over de kansen en risico’s van een zaak. We kennen de keerzijde van een juridische procedure en de mogelijkheden van een mediationtraject. We worden blij van een waardige oplossing die partijen samen bedacht hebben en een win-/win-situatie oplevert. En als doorwinterde jurist kunnen we zo’n oplossing helder en juridisch correct vastleggen.

En mochten partijen er samen toch niet uitkomen – ook dat gebeurt soms – dan kunnen we nog steeds iets betekenen. Partijen kunnen ons dan bijvoorbeeld vragen om de knoop door te hakken. Met onze juridische achtergrond zijn wij daartoe goed in staat. Dat kan zowel in de vorm van een bindend als een niet-bindend advies. Die vorm bepalen partijen samen. Maar we kunnen nog meer: zie de pagina “andere methoden voor conflictoplossing”.

Wij kennen het speelveld en de belangen. Ons doel is om de zakelijke markt te begeleiden bij het bereiken van een snelle, praktische, juridisch haalbare, maar vooral ook waardige oplossing van een conflict.

“We kennen de keerzijde van een juridische procedure

en de mogelijkheden van een mediationtraject”.

Mr. M. (Marjon) Bosma
06 25 05 14 15 | www.marjonbosma.nl

Mr. M.C. (Marieke) Janus
06 19 45 42 25  | www.janusadvocatuur.nl

Zaken doet u met:

Wij zijn geen juridische entiteit. Wat ons verbindt is de manier waarop wij onze kennis en ervaring m.b.t. zakelijke conflicten willen inzetten. En dat willen wij d.m.v. Zakelijke Mediation Zwolle uitdragen. Wij hebben ieder onze eigen onderneming in Zwolle en werken vanuit die onderneming (zie de links achter onze namen). Indien u één van ons inschakelt dan doet u dus rechtstreeks zaken met de onderneming van die persoon. Uiteraard worden dan ook van tevoren heldere tariefafspraken op maat gemaakt. De tarieven zijn marktconform.

Over ONS